We zijn op zoek naar projecten waar we een bijdrage kunnen leveren om zo optimaal mogelijk gebruik te gaan maken van de opties die een terrein biedt en om verstoring in die leefomgeving waar mogelijk te voorkomen.

 

Voor de ontwikkeling van structuurplannen, ontwerpsituaties van een terrein, architectuur in wisselwerking met de locatie, ruimtelijke inrichting van gebieden, (natuur)beheers situaties, enz. kunnen we een energetisch adviesrapportage of een inzicht gevende activiteit op maat maken.

 

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk planmakers zoals architecten, landschapsarchitecten, ruimtelijke ordenaars, planologen, projectontwikkelaars, consulenten, (natuur)beheerders, enz.

vraag & aanbod