Visie op de leefomgeving

 

Bij ieder mens geven energetische invloeden van een specifieke plek en leefomgeving een onbewuste indruk, die zich uit in gevoelens dat men een bepaalde plek prettig vindt of juist niet, zonder echt te kunnen aanwijzen of benoemen waardoor dat wordt veroorzaakt.  Mensen vormen snel een beeld of ze ergens graag zijn. Een plek wordt in een paar seconden op het gevoel bepaald op sfeer en geschiktheid en voor een bepaald doel uitgekozen.

 

Bij de inrichting van de leefomgeving realiseert men zich onvoldoende dat er energie-uitwisseling bestaat tussen de mens en zijn leefomgeving. Zij kunnen niet los van elkaar bestaan en geven ruimte aan elkaar. Een leefomgeving wordt gevoed door het gebruik en de energie van de mens die er leeft en creŽert. Tegelijkertijd voedt een leefomgeving de mens door een energetische en fysieke ruimte te bieden met de daarbij behorende mogelijkheden.

Als voorbeeld hiervoor kan een historische plek dienen, een kerk of tempel waar mensen al lange tijd samenkomen voor inspiratie en bezinning of een markant plein waar het levendig is van stadse activiteiten als een markt of sociaal- en cultureel podium. Tot op de dag van vandaag voelen mensen zich aangetrokken tot zulke plekken. Wat is daar zo aantrekkelijk?

visie & missie

Inrichten vanuit energetisch perspectief

 

Kijk je vanuit een energetisch perspectief naar historische steden en dorpen, waar het gevoelsmatig harmonieus, levendig en fijn voelt, dan merk je op dat de energieŽn vanuit het oorspronkelijke landschap zijn ingepast in de architectuur en vormgeving van die leefomgeving.

Voedende energievelden zijn gebruikt als plaats waar men elkaar ontmoette of om inspiratie op te doen over de samenleving. Bijvoorbeeld een marktplein, vergaderplaats of bestuurscentrum.

Onze voorouders keken bij de inrichting van een stuk grond naar fysiek zichtbare ťn energetische factoren. Ze hadden het bewustzijn om bepaalde plaatsen waar een sterk energieveld aanwezig was, te herkennen, te erkennen en goed te benutten voor de opbouw van hun leefomgeving.

De rationele mens van de huidige tijd, is instaat om deze belangrijke energetische factoren te negeren en zich tegelijkertijd te verbazen over de Ďarmoedigeí en zielloze aangelegde woon-, kantoor- en industriegebieden waar sociale problemen kunnen bloeien en groeien.

 

Wanneer beleidsmakers, inrichters en ontwerpers een natuurlijke harmonie in haar energetische kwaliteiten herkennen, erkennen en toepassen bij inrichting van de leefomgeving kunnen we het volgende bewerkstelligen:

- een verrijkende en harmonische leefomgeving creŽren, waarbij de van nature aanwezige energieŽn ondersteuning bieden en bijdragen aan inspiratie en welbevinden van de gebruiker in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht

- een gebiedsinrichting creŽren waar mensen in hun dagelijks leven rust, bezieling en inspiratie kunnen vinden

- een gebiedsinrichting creŽren waarin zowel de mens, bomen, planten en dieren zich kunnen thuis voelen

- bepaalde onprettige plekken al in de inrichtingsfase te mijden voor† langdurig verblijf.

Missie

 

Het initiatief ĎLevend Landschapí wil een bijdrage leveren aan het ontstaan van een rijke en levendige leefomgeving door het inzichtelijk maken van de energieŽn die in het landschap aanwezig zijn en een rol spelen in de wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving.

Dit doen we door:

- in concrete rapportage energieŽn inzichtelijk te maken van een terrein of gebied

- door energieŽn inzichtelijk te maken van bestaande gebouwen of nieuwe architectuur in relatie met de locatie

- het stimuleren van Landschapsbewustzijn; herkenning en erkenning van energieŽn in het landschap