De initiatiefnemers van ĎLevend Landschapí willen een bijdrage leveren aan het ontstaan van een rijke en levendige leefomgeving.

Onze expertise is om energieŽn, die in het landschap aanwezig zijn en een rol spelen bij het welzijn van de mens, inzichtelijk te maken in een rapportage.

Hiermee geven we planmakers en betrokkenen een bredere basis voor besluitvorming over de (her)inrichting, ontwikkeling en beheer van een gebied of locatie.

Levend Landschap

ĎLevend Landschapí

 

Ö is een leefomgeving waarbij alle aanwezige natuurlijke en menselijk gecreŽerde elementen bijdragen aan een rijke gebiedsinrichting en waar de mogelijkheden en potenties van een landschap goed worden benut ...

 

Öis een leefomgeving waarbij je echt het gevoel hebt dat het een rijke en prettige plek is om te zijn. Waarin zowel de mens als dieren, planten en bomen, zich thuis voelen. Waar je tot rust kunt komen. Waar een rijke omgeving je inspireert en je voedt bij datgene wat je doet in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht ...